* När du vet att du är sen prata inte med din pappa i telefon om hur man ska hitta till högskolans bibliotek för att lämna tillbaks hans bok - ring efter skolan ist. och stör honom på jobbet ;)
* Om du vet att du kommer bli sen och missa bussen - ta med dig vantar...
* Om du ändå kommer missa bussen så blås håret innan. Istappar e ju übernajs men i håret..?
* Och när du vet att du har matteprov på morgonen... Missa inte bussen!
Min dag i punktform.